EMG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

Aleja Roździeńskiego 188c 40-203 Katowice

KRS 0000666487 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 223 350,00 zł wpłacony w całości

NIP 6342889652 REGON 366712406

mail: biuro@emgsa.pl

2021.09.03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna na dzień 30 września 2021 r.

1. EMG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Formularz głosowania ZWZ

3. Pełnomocnictwo ZWZ 2021.09.03

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 30 września 2021 roku

2021.09.03 RB 2/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna 

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 ROKU

EMG S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Katowicach, Plac Wyzwolenia 9/1, 40-423 Katowice, w dni robocze [od poniedziałku do piątku] w godzinach od 09:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@emgsa.pl. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE Z DNIA 11 LISTOPADA 2020 ROKU

EMG S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Katowicach, Plac Wyzwolenia 9/1, 40-423 Katowice, w dni robocze [od poniedziałku do piątku] w godzinach od 09:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@emgsa.pl. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Ostatnie wezwanie zostanie opublikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie od niniejszego.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

EMG S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Katowicach, Plac Wyzwolenia 9/1 40-423 Katowice, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 09:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@emgsa.pl. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

EMG S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Katowicach, Plac Wyzwolenia 9/1 40-423 Katowice, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 09:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@emgsa.pl. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

EMG S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Katowicach, Plac Wyzwolenia 9/1 40-423 Katowice, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 09:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@emgsa.pl. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Sprawozdanie finansowe EMG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
 

1.Sprawozdanie finansowe EMG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

2. Sprawozdanie z działalności EMG S.A. w roku 2020

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego EMG S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 

1. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

2. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku r.
 


Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 13 lutego do 31 grudnia 2017 r.
 

1. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 13 lutego do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 13 lutego do 31 grudnia 2017 r.

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.

 

Raporty bieżące

 

1/2017 2017.05.08 EMG SA Informacja o przystąpieniu do Systemu ESPI

2/2017 2017.06.23 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 22 czerwca 2017 roku.

3/2017 2017.06.23 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 22 czerwca 2017 roku.

4/2017 2017.06.23 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 22 czerwca 2017 roku.

5/2017 2017.06.23 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 22 czerwca 2017 roku.

6/2017 2017.07.20 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 19 lipca 2017 roku.

7/2017 2017.07.20 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 19 lipca 2017 roku.

8/2017 2017.07.28 Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

9/2017 2017.07.28 Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

10/2017 2017.08.02 Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

11/2017 2017.08.23 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna na dzień 20 września 2017 roku.

12/2017 2017.09.21 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 20 września 2017 roku.

13/2017 2017.09.21 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 20 września 2017 roku.

14/2017 2017.10.10 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

15/2017 2017.12.05 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie - korekta

1/2018 2018.06.01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna.

2/2018 2018.06.29 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r

3/2018 2018.06.29 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

1/2019 2019.06.01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna.

2/2019 2019.06.29 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2019 roku.

3/2019 2019.06.29 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

1/2020 2020.01.03 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

2/2020 2020.01.03 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

3/2020 2020.09.03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4/2020 2020.09.30 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

5/2020 2020.09.30 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG S.A. w dniu 30 września 2020 r.

6/2020 2020.09.30 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 30 września 2020 roku.

7/2020 2020.10.14 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

/2020 2020.10.28 Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

9/2020 2020.11.11 Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

10/2020 2020.11.25 Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

11/2020 2020.12.30 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

1/2021 2021.01.04 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

2/2021 2021.09.03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/2021 2021.09.10 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.