EMG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

Plac Wyzwolenia 9/1 40-423 Katowice

KRS 0000666487 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 223 350,00 zł wpłacony w całości

NIP 6342889652 REGON 366712406

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 

1. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

2. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.


Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Raporty Bieżące
 

2017.05.08 Informacja o przystpieniu do Systemu ESPI (1/2017)
2017.06.22 Tre uchwa podjtych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spka Akcyjna w dniu 22 czerwca 2017 roku (2/2017)
2017.06.22 Wykaz Akcjonariuszy posiadajcych co najmniej 5,00 % gosw na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spka Akcyjna w dniu 22 czerwca 2017 roku (3/2017)
2017.06.22Tre uchwa podjtych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spka Akcyjna w dniu 22 czerwca 2017 roku (4/2017)
2017.06.22 Wykaz Akcjonariuszy posiadajcych co najmniej 5,00 % gosw na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spka Akcyjna w dniu 22 czerwca 2017 roku (5/2017)
2017.07.19 Tre uchwa podjtych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spka Akcyjna w dniu 19 lipca 2017 roku (6/2017)
2017.07.19 Wykaz Akcjonariuszy posiadajcych co najmniej 5,00 % gosw na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spka Akcyjna w dniu 19 lipca 2017 roku (7/2017)
2017.07.28 Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie (8/2017)
2017.07.28 Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie (9/2017)
2017.08.02 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie (10/2017)
2017.08.23 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna na dzień 20 września 2017 roku (11/2017)
2017.09.21 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 20 września 2017 roku. (12/2017)
2017.09.21 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 20 września 2017 roku. (13/2017)
2017.10.10 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (14/2017)
2017.10.10 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (15/2017)
Załącznik do raportu 15.2017

2019.09.04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna
Zwołanie

Wzór pełnomocnictwa

Formularz głosowania przez pełnomocnika

2020.09.03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. na dzień 30 września 2020 r.

Projekt Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Formularz głosowania.

Wzór pełnomocnictwa.